Bureau

NIEUWE BUREAUTEKST:

 

MVK

Het architectenbureau voor uw integraal ontworpen woonhuis, woonboot of Tiny house.

(Google: Het architectenbureau voor uw integraal ontworpen woonhuis, woonboot of Tiny house. Ruime ervaring met nieuwbouw, verbouw en hergebruik. Architectuur kenmerkt zich door ruimtelijke kwaliteit en inventief ruimtegebruik met gevoel voor detail. )

MVK’s ontwerpen zijn herkenbaar in hun ruimtelijke kwaliteit, inventief ruimtegebruik en gevoel voor detail. Daarbij zijn duurzaamheid en materialenkennis een onuitputtelijke bron van inspiratie voor gelaagde en bezielde architectuur.

MVK is een bureau dat opereert binnen een netwerk van professionals en adviseurs. Hierdoor heeft MVK een grote reikwijdte in projectopgaven.

MVK’s handschrift is niet louter esthetisch, echter heeft ook een sterke focus op het toepassen en integreren van duurzame techniek en installaties. De relatie die wordt aangegaan met de opdrachtgever wordt gezien als de drager van de uitkomst. In het erkennen van elkaars input en expertise kunnen grenzen worden verlegd en zijn nieuwe onverwachte uitkomsten mogelijk.

De initiële wensen van de opdrachtgever zijn de basis van het project. Deze wensen hebben wellicht structuur nodig, of moeten worden samengevoegd, of juist worden ontward. Ieder project heeft zijn specifieke kenmerken daar de kern van vinden is niet alleen de gewenste verdienste voor de opdrachtgever, maar geeft MVK zelf ook grote voldoening.

MVK heeft een grote fascinatie in het samenbrengen van architectuur en interieur, waar dat bij vele architectenbureaus niet integraal wordt benaderd. Het bureau steekt veel energie in het zoeken naar nieuwe oplossingen, of het nu  om gebruik, materiaal of bijvoorbeeld  duurzaamheid gaat, MVK ziet het als een prettige uitdaging hierin te ontwikkelen voor zowel zichzelf als de opdrachtgever.

Werken met MVK architect staat garant voor een goed proces. Alle ontwerpen worden 3-dimensionaal ontworpen en uitgewerkt naar 2D tekeningen. Dit is inzichtelijker voor de opdrachtgever en zorgt voor een naadloze aansluiting tussen ontwerp en uitvoering.

MVK kan adviseren in kortstondige trajecten als haalbaarheidsstudies en advies, en beheert met zijn gedegen team de kwaliteiten om het gehele bouwproces inclusief directievoering te verzorgen. Dit kan zo ver gaan als Design and Build, in nauwe samenwerking met een sterk team van adviseurs en bouwpartners.